Как да изберем тъканна банка за съхранение на стволови клетки при раждане

Стволовите клетки са бъдещето на медицината. Десетки тежки заболявания се лекуват успешно с терапия с ценните клетки, стотици други са в последен – трети етап на клинични проучвания. Доказателство за надеждите, които се възлагат на стволовите клетки, са и многобройните клинични проучвания, които се правят в света, в опити за лечение на най-актуалния здравен проблем – коронавируса. Стволовите клетки от пъпна връв могат да бъдат съхранени само веднъж в живота – при раждането. Решение, което идва с много надежда за спокойно бъдеще и още повече въпроси. Повече за безценните клетки и как да изберем кой да ги пази за нас, разказва Елена Танева, представител на тъканна банка „Селена целс“.

– Елена, светът в момента е изправен пред медицинско предизвикателство в търсене на лечение на коронавируса. В публичното пространство се появяват публикации за резултати от успешни опити за лечение със стволови клетки. Какво е твоето мнение за това?

В момента в цял свят се влагат средства в търсене на лечение и превенция от коронавирусна инфекция. Разработват се ваксини, медикаменти, които да „блокират“ вируса, извършва се и преливане на антитела от преболедували хора. До момента с мезенхимните стволови клетки, като клетки повлияващи имунните реакции в организма, се извършваха експериментални лечения на етап клинично проучване при хронични автоимунни заболявания. Коронавирусната инфекция в тежката форма на протичане е свързана с остра свръхреакция на организма – “цитокинова буря“. Надявам се в бъдеще стволовите клетки да намерят приложение и в тази насока, но в момента няма утвърдена терапия при COVID-19.

– Какво всъщност представляват стволовите клетки и какво е приложението им?

Стволовите клетки са специални уникални клетки, които имат способността да се превръщат във всякакъв друг вид клетки и да пресъздават всяка част от човешкото тяло.

Също така те могат и да се копират. Затова съвременната медицина ги използва за лечение на редица тежки заболявания, като им възлага и още по-големи надежди – възстановяване на увредени функции в организма и възстановяване на увредени органи.

Плацентата и пъпната връв са източник на стволови клетки. В остатъчната плацентарна кръв се намират главно хемопоетични стволови клетки, които притежават способността бързо да се диференцират и дават началото на всички функционално активни клетки на кръвта и имунната система. С тях се извършват утвърдени терапии в медицината, които са около 86 и касаят най-често хематологични и онкохематологични заболявания. Примери можем да дамем с левкемия, Ходжкинов и Нехочкинов лимфом, апластични анемии, някои немалигнени кръвни нарушения. С тези клетки се извършват и лечения при някои видове солидни тумори, имунодифицитни състояния и много други.

Тъканта от пъпната връв е богата на други видове стволови клетки, които са обект на над 800 клинични проучвания в регенеративната медицина, тъканното инженерство, генната терапия и т.н. Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпна връв имат уникални способности да се превръщат и да „произвеждат“ други видове клетки и тъкани в човешкото тяло, както и способността да участват в регулирането и на имунните реакции в организма.

– Как се изолират стволовите клетки и как се съхраняват?

След раждането на бебето и прерязване на пъпната връв, може да се вземе остатъчното количество кръв от плацентата, както и тъкан от пъпната връв. Този биологичен материал се подлага на обработка и преработка с цел изолирането на стволовите клетки от червените кръвни телца и плазмата. Вече извлечения концентрат на стволови клетки се съхранява при ултра ниска температура достигаща -1900С. Така замразени клетките се пазят двадесет години. При определени условия е възможно да се съхранят и по-дълго.

– От какво зависи качеството на пробата?

Качеството на пробата зависи от броя живи стволови клетки. A броят живи стволови клетки зависи основно от скоростта на замразяКак да изберем тъканна банка за съхранение на стволови клетки при ражданеане. Процедурата по съхранение започва с взимането на пробата от кръвта и тъканта от пъпната връв и завършва със замразяването на извлечените стволови клетки. Между тези две основни дейности има логистика и обработка на пробата. Най-критичният момент от процеса е транспортът. За транспортирането на пробите до лабораторията, където ще бъдат обработени и замразени, се използват специални контейнери за тъкани, органи и клетки, които поддържат ниска температура на средата. Въпреки това с всеки следващ час живите стволови клетки намаляват. Те имат уникални свойства и предоставят необятни възможности, но са доста капризни, затова бързото им замразяване е от ключово значение за качеството.

– Как да изберем тъканна банка, в която да съхраним стволовите клетки на детето си в такъв случай?

Тъканните банки работим по сходен начин. Кръвта и тъканта се вземат, транспортират (ако се налага), обработват и замразяват. Важна е апаратурата, с която се извършва обработката, т.е. извличането на стволовите клетки, но като цяло всички сме оборудвани с достатъчно висок клас апаратура, която извършва прецизно отделяне на стволовите клетки от червените кръвни телца и плазмата. Въпреки скептицизма, който имаме към българските продукти и услуги, съхранението на стволови клетки е едно от нещата, които е най-добре да се случва в България. Причините за това са няколко:

Времето до замразяването е от съществено значение

Вече обяснихме колко важно е стволовите клетки да се замразят възможно най-бързо. На 72рия час след вземането на пробата, половината стволови клетки са загинали. Затова е важно времето за транспорт да се минимизира. Българските тъканни банки имат преимуществото да обработят пробите и да съхранят материала по-бързо, с което гарантират по-голямо количество живи стволови клетки.

Транспортът е важен

Друго преимущество е транспортирането на всяка проба със собствен обучен екип и транспорт, а не с куриер. Това гарантира, че пробата ще тръгне към лабораторията незабавно след раждането и ще бъде транспортирана от квалифициран специалист, част от екипа на тъканната банка. Не се налага и да използваме въздушен транспорт, който излага клетките на радиационно облъчване и действа пагубно на виталността им.

Отговорността за съхранения материал

За нашата дейност е необходимо да имаме лиценз от държавния орган, който в нашия случай е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Лицензът на тъканните банки е за вземане, обработка и съхранение на генетичен материал, а на представителствата – за временно съхранение и изпращане. Българските тъканни банки ръководим целия процес и носим цялата отговорност за съхранения материал.

– Как гарантирате, че всичко ще бъде наред със замразените стволови клетки?

Всеки концентрат от стволови клетки е надлежно идентифициран с етикет, който съдържа уникален идентификационен номер, с който съхранените проби се регистрират в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Пробите се съхраняват в крио камери при температури между -140оС и -1900С. Такава температура може да се постигне само с течен азот и не зависи от електрозахранване. Автоматизирана система следи нивото на температурата и подава сигнал при колебания. Следенето на системата, както и нейното управление може да се случва дистанционно, което гарантира незабавна реакция при нужда.

Лабораторията и крио банката на „Селена Целс“ са разположени на ниво -1 в УСБАЛАГ „Селена“. Минусовите нива на сградите грантират максимална защита при бедствия и аварии. Достъп до помещенията имат изключително ограничен кръг от хора. „Селена Целс“ има сключен договор за форсмажорни обстоятелства. При настъпване на такива, пробите ще бъдат преместени в друга тъканна банка на територията на страната.

Материалът е от юнския брой на списание „Аптеки 36.6“, стр. 35, 36