Възможности за съхранение в България. Кога да вземем решението?

Раждането е неповторим момент, единственият, който дава възможността за съхраняване на стволови клетки от пъпна връв. За да запазите безценните клетки от пъпна връв обаче е необходимо да имате избрана тъканна банка, където биологичният материал ще бъде замразен за евентуална бъдеща употреба.

Добре е да започнете да събирате информация най-късно в средата на бременността. Важно е да знаете, че частните тъканни банки предлагат преференциални ценови условия за ранно сключване на договор, обикновено до 30-та гестационна седмица. Преди да стигнете до този етап обаче, има няколко стъпки, през които трябва да минете и за тях е нужно време.

Отделете времеви ресурс, за да прочетете за стволовите клетки и употребата им. Решението дали да съхранените биологичен материал на бебето си, е важно (информация за употребата на стволовите клетки можете да прочетете ТУК). В случай, че решите да криосъхраните столови клетки, следва да изберете къде да го направите. Трябва да знаете, че в България, както навсякъде по света, има два вида банкиране – частно и публично.

Раждането е неповторим момент, единственият, който дава възможността за съхраняване на стволови клетки от пъпна връв. За да запазите безценните клетки от пъпна връв обаче е необходимо да имате избрана тъканна банка, където биологичният материал ще бъде замразен за евентуална бъдеща употреба.

Добре е да започнете да събирате информация най-късно в средата на бременността. Важно е да знаете, че частните тъканни банки предлагат преференциални ценови условия за ранно сключване на договор, обикновено до 30-та гестационна седмица. Преди да стигнете до този етап обаче, има няколко стъпки, през които трябва да минете и за тях е нужно време.

Отделете времеви ресурс, за да прочетете за стволовите клетки и употребата им. Решението дали да съхранените биологичен материал на бебето си, е важно (информация за употребата на стволовите клетки можете да прочетете ТУК). В случай, че решите да криосъхраните столови клетки, следва да изберете къде да го направите. Трябва да знаете, че в България, както навсякъде по света, има два вида банкиране – частно и публично.

стволови клетки

Публичното банкиране се прави на принципа на доброволно дарение. У нас публичната банка за стволови клетки е към УМБАЛ „Александровкска болница“. Дарителите предоставят безвъзмездно биологичния материал от раждането за обществено ползване. Донорите са анонимни и нямат право да ползват своите клетки. Това означава, че ако на по-късен етап детето има нужда от клетъчна трансплантация, то ще мине през традиционната процедура за търсене на съвместим донор.

Търсенето на съвместим донор е процедура, която отнема време. Времето обикновено е най-критичният фактор при заболяванията, лекувани с терапия със стволови клетки. Друг фактор е цената на процедурата, която варира между 25 и 30 хиляди евро. Тази цена се заплаща предварително и не се възстановява в случай на отхвърляне на донора.

Ето някои основни предимства на частното банкиране:

► При публичното банкиране стволовите клетки се даряват за обществено ползване и донорът не може да ги изиска при нужда. При частното банкиране съхранените стволови клетки са собственост на семейството, което ги е съхранило, и се пазят само за неговите нужди.

► При нужда от трансплантация на стволови клетки е необходимо да се търси биологично съвместим донор. Никой донор от публична банка обаче не би имал процентът съвместимост, който има член на семейството, а още повече – собствените клетки.

► Достъпът до собствените стволови клетки при частното банкиране е гарантиран. Не се губи време за търсене на съвместим донор.

► Автоложната терапия със собствени клетки гарантира съвместимост на транспланта. Това минимизира риска от усложнения след трансплантацията, които понякога могат да бъдат фатални.

► Съхранението в частна банка се прави срещу заплащане на такса. При нужда от трансплантация обаче се избягва заплащането на цената за търсене и намиране на съвместим донор, която варира между 25 и 30 000 евро, които се заплащат независимо от изхода от трансплантацията.

► При избор на частна тъканна банка, следва да изберете коя да бъде тя (насоки при избора можете да видите ТУК). Проучете участниците на пазара. Обърнете внимание на източниците си на информация и се доверявайте само на медии с добър имидж. Проверявайте информацията в поне няколко източника. Изберете няколко тъканни банки и се срещнете с техни представители. Вземете оферти и задайте всичките си въпроси на представителите. Препоръчително е на срещите да бъдете заедно с бъдещия татко и решението да се вземе от двамата.

► След като направите своя избор, следва да се срещнете отново с представител на избраната тъканна банка за оформяне на документите. Ще получите и транспортната кутия за генетичния си материал, която е необходимо да носите със себе си при постъпване в болницата за раждане.

Материалът е публикуван в съвместната рубрика на „Селена целс“ в сайта „Ох, на мама“ и можете да го прочетете и тук.