За нас

стволови-клетки

„Селена Целс“ е модерна, лицензирана и отговаряща на всички изисквания на българското законодателство тъканна банка за съхранение на стволови клетки. Тя отговаря на всички световни стандарти и работи с най-иновативната технология 24 часа, 7 дни в седмица и 365 дни в годината, за да предостави нужното спокойствие и сигурност за здравето на вашето семейство. „Селена Целс“ е създадена от опитни специалисти, работещи в най-голямата специализирана акушеро-гинекологична болница в Южна България – УСБАЛАГ „Селена“. Тъканната банка притежава собствени лаборатории за изолиране и съхранение на стволовите клетки, позволявайки процедурата по замразяване да се извърши в рамките на 6 часа. По този начин се запазва максимален процент живи клетки /до 99%/ и се избягват всякакви рискове при транспортиране.