Поверителност

УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД ГР. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Това известие за поверителност Ви разкрива информация, която събираме от Вас. При събирането на тази информация ние действаме като администратор на данни и по закон се изисква да Ви предоставим информация за нас, за това защо и как използваме Вашите лични данни и за правата, които имате върху тях.

Кои сме ние?

Ние сме УСБАЛАГ СЕЛЕНА ООД.

Нашият адрес е: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 80.

Може да се свържете с нас чрез e-mail: agselena@abv.bg, info@agselena.com или на телефонен номер 032/648020.

Ние сме длъжни да имаме длъжностно лице по защита на данните, затова всички запитвания относно използването на личните Ви данни трябва да бъдат адресирани до горепосочените данни за контакт.

Какви лични данни събираме?

Когато сте пациент на лечебното заведение, събираме отнасящата се до Вас информация, съгласно чл. 27 от Закона за здравето и данните са пряко свързани с лечебния процес.

Защо събираме тази информация?

Ще използваме Вашата информация само за точно и ясно определени цели и в защита на Вашите законни интереси.

Какво правим с Вашата информация?

Предоставената от Вас информация се съхранява в нашата база данни и не се споделя с трети страни, освен съгласно чл. 28 от Закона за здравето, а именно:

(1) Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

5. е необходима за нуждите на медицинска експертиза и обществено осигуряване;

6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

7. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

8. е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 или 2 от раздел II, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

(2) Предоставяне на информация в случаите по ал. 1, т. 2 се извършва след уведомяване на съответното лице.

(3) Лицата по чл. 27, ал. 2 от Закона за здравето са длъжни да осигурят защита на съхранявата от тях здравна информация от неправомерен достъп.

Няма да използваме информация за взимане на автоматизирани решения, които биха могли да Ви засегнат.

Колкото дълго съхраняваме Вашата информация?

Информацията се съхранява за срок от 3, 10, 25 или 50 години, съгласно Закона за здравето и подзаконови нормативи.

Вашите права върху информацията Ви

Имате право да ни попитате каква информация имаме за Вас и можете да поискате от нас да я коригираме, ако е неточна.

Можете също да поискате тя да бъде изтрита или да Ви преодставим копие от информацията.

Можете също да поискате от нас да спрем да използваме информацията Ви.

Право на жалба

Ако имате оплакване относно използването на Вашата информация, можете да се свържете с Надзорния орган по защита на личните данни или чрез администратора на лични данни при спазване разпоредбите на АПК.