Стволови клетки

Стволовите клетки са едни от клетките, които могат да бъдат намерени във всеки многоклетъчен организъм. С по-различен характер от останалите, те се характеризират със способността си да се самовъзстановяват, да се размножават и да образуват нови тъкани и клетки. Стволовите клетки съдържат в себе си генетична информация и схемата за развитие на организма и нейната последователност. Една стволова клетка дава множество функционални потомства. Тя може да се превърне и развие във всякакъв вид клетки на тъкани или органи, които имат нужда от защита. Това стимулиране на организма води до активното му регенериране. Поради уникалните им свойства вече в продължение на повече от 20 години съвременната медицина е насочила усилията си към тяхното правилно и пълноценно използване. Благодарение на това терапията със стволови клетки вече лекува изцяло над 80 вида заболявания и третира успешно над 400 други.

В организма на възрастния човек също се съдържа запас от стволови клетки. Този запас обаче е не само съвсем ограничен, но и не съдържа стволови клетки в най-добрата им форма. Организмът не може самостоятелно да възстанови изгубените стволови клетки. С развитието на медицината се установи съхраняването на стволови клетки и последващото им инжектиране в организма и направляването им в нужната посока по време на терапията. Най-приетият начин за добиване и запазване на собствени стволови клетки е вземането и съхранението на кръв и тъкан от пъпната връв, непосредствено след раждането. Стволовите клетки от пъпна връв крият огромни предимства: като най-младите стволови клетки, те са относително незасегнати от болестите и генетичните изменения, които настъпват впоследствие в хора на човешкия живот. Като такива те са изключително ефективни да се размножават и да възстановяват човешкия организъм.

Според техния произход и типа на функция на клетките, които продуцират, те се разделят на два вида:

Хемопоетични – стволови клетки от кръв на пъпна връв, които имат уникалната
способност да възстановяват имунната и хемопоетичната система. Те се използват за лечение на заболявания на кръвта /апластична анемия, таласемия/, онкохематологични заболявания /левкемия, лимфом/, детска церебрална парализа, вроден имунен дефицит, тумори и други.

Мезенхимни – стволови клетки от тъкан на пъпна връв.Те се използват за възстановяване или подмяна на увредени тъкани или органи.