Промоции

Отстъпка при ранен договор

-600 лв.
  • подписване на договор до 30 гестационна седмица -600лв.

Базовата цена за съхранение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки е 5200 лв.

Моля, при среща с представител на тъканната банка разберете за актуални промоции

Направи запитване

Отстъпка при близнаци

-50 %
  • отстъпка за близнаци -50% от цената за втория близнак

Базовата цена за съхранение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки е 5200 лв.

Моля, при среща с представител на тъканната банка разберете за актуални промоции

Направи запитване

Отстъпка при втори договор

-20 %
  • отстъпка за втори договор -20%

Базовата цена за съхранение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки е 5200 лв.

Моля, при среща с представител на тъканната банка разберете за актуални промоции

Направи запитване