Често задавани въпроси

Какво са стволовите клетки и за какво се използват?

Стволовите клетки са млади клетки които имат уникалната способност да се превръщат във всяка друга клетка на организма. Те се характеризират с двете си основни свойства – да се самовъзстановяват и диференцират, т.е. да се размножават и превръщат в други клетки. Към момента е известно, че терапията, която ги използва, лекува и третира успешно голям брой заболявания. Пъпната връв съдържа два вида стволови клетки: хемопоетични, намиращи се в кръвта на пъпната връв, и мезенхимни – намиращи се в тъканта на пъпната връв. Повече за това какво са стволовите клетки и защо ги смятаме за бъдещето на медицината, прочетете тук.

Кои са заболяванията, които се лекуват със стволови клетки?

Заболяванията, които се лекуват или третират успешно, са стотици. Сред тях са почти всички онкохематологични заболявания като: левкемия, лимфоми, болест на Ходжкин, апластична анемия, таласемия, някои видове солидни тумори  и много други. Към момента има и повече от 800 клинични проучвания, свързани с терапията със стволови клетки на обществено значими заболявания като инсулинозависим диабет, детска церебрална парализа, аутизъм и др., част от които във финални етапи.

Каква е разликата между публичното и частното банкиране?

Съхранението в частна тъканна банка гарантира възможност за достъп и използване само за семейството, което значи, че никой друг няма право да получи пробата без позволение на собствениците. Публичното банкиране е на практика дарение – то е достъпно за използване от всеки нуждаещ се и не дава гаранция, че клетките ще бъдат запазени за употреба от бебето и неговото семейство.

Опасно ли е вземането на стволови клетки по време на раждането? Има ли връзка между количеството взета кръв и броя на стволовите клетки?

Обикновено 95% от пъпната връв се унищожава като биологичен отпадък. Стволовите клетки обаче, които се намират в нея, са прекалено ценни, за да бъдат унищожени. В този смисъл пробовземането е напълно безопасно и за майката, и за бебето, защото процедурата се съчетава със самото раждане, а материалът, който се извлича, е всъщност „биологичен отпадък“. Прието е, че колкото повече кръв е взета, толкова повече клетки ще бъдат съхранени. Количеството зависи и от много други фактори.

Кога едно семейство трябва да се вземе решение дали да запази стволови клетки на бъдещето си дете?

Извличането на стволови клетки от пъпна връв е уникална възможност, която се дава веднъж в живота – единствено и само по време на раждането. Следователно е препоръчително семействата да вземат решение по-рано по време на бременността – така те ще имат време да обсъдят и да се информират относно предстоящото решение. Независимо от това обаче тъканна банка „Селена Целс“ е на разположение по всяко време и ще ви помогне дори ако решите да съхраните непосредствено преди раждане или в случай че родилният процес настъпи по-рано.

Може ли пробата да се използва от други членове на семейството?

Стволовите клетки, извлечени от пъпната връв на вашето дете, са напълно съвместими с него. За други членове на семейството съвместимостта достига до 100%, а рискът от реакция на отхвърляне при близкородствена трансплантация е значително по-нисък, отколкото ако се използва чужд донор. Подробно за тъканната съвместимост можете да прочетете тук.

Защо времето за транспортиране на пробата е от голямо значение?

Броят на изолираните стволови клетки зависи от много и различни фактори – например кръвоснабдеността на плацентата, гестационната седмица, в която се извършва раждането, апаратурата, която се използва за обработка, опитът и техниката на екипа, който извършва процедурата. Един от най-важните фактори обаче е времето, което е изминало от раждането/пробовземането до момента на съхранение на клетките в нужните и специални за тях условия. Колкото повече време се губи и колкото по-късно се стигне до финалния етап – съхранението на стволови клетки в специални за тях условия, толкова по-малък процент клетки ще бъдат банкирани. Забавянето само със 72 часа води до умирането на до  50% от извлечените клетки. Тъканна банка „Селена Целс“ гарантира извършване на цялостната процедура до 6 часа, което ни дава възможност да съхраним до 99% живи стволови клетки.

Ние вече съхранихме! Как обаче можем да получим достъп до своята проба?

Съхранението на стволови клетки в частна тъканна банка гарантира възможност за достъп и използване само за семейството. Като собственици на пробата вие имате право да получавате информация за нейното състояние, процента на виталност на клетките, както и да изисквате съхранената проба при нужда от използване.

Важно е да споменем, че ако изберете да съхраните в България, достъпът до вашата проба и получаването на информация за нея е значително улеснен. Освен че по този начин се елиминират много рискове и ненужни процедури, водещи до загиването на голям брой извлечени клетки, съхранението тук означава и по-лесен достъп за проверка на виталност (която родителите имат право да изискват, когато пожелаят) или при случай на трансплантация. Пробата ще бъде достъпна без никакво забавяне във времето, което е от изключително значение за нейната жизненост.

Има твърдения, че кръвта, от която се извличат стволовите клетки, е жизнено необходима и лишавайки детето си от нея, го поставяме под огромен риск. Има ли основания да се вярва на тези твърдения?

При всяко раждане клампирането и прерязването на пъпната връв се извършва след определен период от време, нужен осъществяване на притока на максималното възможно количество кръв и полезни вещества от пъпната връв към детето. Кръвта, съдържаща клетките за замразяване, се намира във вече прерязаната пъпна връв и в случай че не бъде използвана, се оставя да изтече.

Защо да изберем „Селена целс“

Тъканна банка „Селена целс“ е създадена в Пловдив и се намира на територията на най-голямата специализирана АГ болница в Южна България – „Селена“. „Селена целс“ не е представителство на чуждестранна фирма – ние извършваме цялостната процедура по съхранение на стволови клетки от първата до последната стъпка. Нашият екип се състои от различни специалисти, които се грижат за:

  • информирането и осигуряването на спокойствие, грижа и най-добрите условия в интерес на пациентите;
  • извършването на процедурата по пробовземане, обработка и съхранение по възможно най-добрия и успешен начин;
  • провеждане на срещи и изследвания, предоставяне на професионален съвет, консултация и грижа.

В основата на нашата мотивация и мисия е да предоставим най-добрите условия на съхранение тук, в България, по-близо до Вас и по по-достъпен начин  да запознаем Вас – нашите пациенти, със значението и смисъла на банкирането на стволови клетки.
Разположението на нашата база не е никак случайно. Градът под тепетата се намира в центъра на страната и предлага лесен достъп до всяка точка на България без губене на излишно време – от големи градове и предпочитани медицински заведения до малки населени места и медицински центрове.

За обработката на Вашите стволови клетки ние използваме най-иновативните и качествени системи на пазара – швейцарската SEPAX 2 и американската AXP II. Ние работим непрестанно и се грижим за най-важното – Вашето бъдеще, и гарантираме извършване на цялостната процедура до 6 часа, което ни дава възможност да съхраним до 99% живи стволови клетки.

Струва ли си да инвестираме в запазването на стволови клетки от пъпна връв, след като при необходимост такива могат да бъдат извлечени от костен мозък и периферната кръв?

Друг източник на стволови клетки е костният мозък и периферната кръв. За съжаление  заболяванията, при които се налага да използваме стволовоклетъчна терапия, увреждат костномозъчните клетки, което пък елиминира изцяло възможността за тяхното използване.

Каква е вероятността да се намери подходящ донор и колко време би отнело това?

При стволовоклетъчна трансплантация се изисква най-високата степен на съвместимост между донора и реципиента. Това прави търсенето на подходящ донор много трудно и  няма гаранция, че ще завърши успешно. Друг недостатък е, че дори и при пълно съвпадение на антигените за тъканна съвместимост, винаги има риск от отхвърляне на присадения материал или реакция на присадката към хазяина.

Какво се случва, ако бременността е с повече от един ембрион?

При многоплодна бременност се препоръчва съхранение на всяко от родените деца. Ако семейството може да избере кое от децата да има и кое да няма съхранени клетки, тъканната банка, разбира се, ще се съобрази с това желание. Трябва да се има предвид обаче, че пробата между близнаци например е съвместима на 100% само ако те са еднояйчни. В останалите случаи процентът е по-нисък. Още повече – има и терапии, които използват единствено собствени стволови клетки. Предлагат се подходящи отстъпки за съхранение на стволови клетки при многоплодна бременност.