Често задавани въпроси

Какво са стволовите клетки и за какво се използват?

Стволовите клетки са млади клетки които имат уникалната способност да се превръщат във всяка друга клетка са на организма. Те се характеризират с двете си основни свойства – да се самовъзстановяват и диференцират т.е. да се размножават и превръщат в други клетки. Към момента е известно, че терапията, която ги използва, лекува и третира успешно голям брой заболявания. Пъпната връв съдържа два вида стволови клетки: хемопоетични, намиращи се в кръвта на пъпната връв, и мезенхимни – намиращи се в тъканта на пъпната връв.

Кои са заболяванията, които се лекуват със стволови клетки?

Заболяванията, които се лекуват или третират успешно, са стотици. Сред тях са почти всички онкохематологични заболявания като: левкемия, лимфоми, болест на Ходжкин, апластична анемия, таласемия, някои видове солидни тумори  и много други. Към момента има и повече от 800 клинични проучвания, свързани с терапията със стволови клетки на обществено значими заболявания като инсулинозависим диабет, детска церебрална парализа, аутизъм и др., част от които във финални етапи.

Каква е разликата между публичното и частното банкиране?

Съхранението в частна тъканна банка гарантира възможност за достъп и използване само за семейството, което значи, че никой друг няма право да получи пробата без позволение на собствениците. Публичното банкиране е на практика дарение – то е достъпно за използване от всеки нуждаещ се и не дава гаранция, че клетките ще бъдат запазени за употреба от бебето и неговото семейство.

Опасно ли е вземането на стволови клетки по време на раждането? Има ли връзка между количеството взета кръв и броя на стволовите клетки?

Обикновено 95% от пъпната връв се унищожава като биологичен отпадък. Стволовите клетки обаче, които се намират в нея, са прекалено ценни, за да бъдат унищожени. В този смисъл пробовземането е напълно безопасно и за майката, и за бебето, защото процедурата се съчетава със самото раждане, а материалът, който се извлича, е всъщност „биологичен отпадък“. Прието е, че колкото повече кръв е взета, толкова повече клетки ще бъдат съхранени. Количеството зависи и от много други фактори.

Кога едно семейство трябва да се вземе решение дали да запази стволови клетки на бъдещето си дете?

Извличането на стволови клетки от пъпна връв е уникална възможност, която се дава веднъж в живота – единствено и само по време на раждането. Следователно е препоръчително семействата да вземат решение по-рано по време на бременността – така те ще имат време да обсъдят и да се информират относно предстоящото решение. Независимо от това обаче тъканна банка „Селена Целс“ е на разположение по всяко време и ще ви помогне дори ако решите да съхраните непосредствено преди раждане или в случай че родилният процес настъпи по-рано.

Може ли пробата да се използва от други членове на семейството?

Стволовите клетки, извлечени от пъпната връв на вашето дете, са напълно съвместими с него. За други членове на семейството съвместимостта достига до 100%, а рискът от реакция на отхвърляне при близкородствена трансплантация е значително по-нисък, отколкото ако се използва чужд донор.

Защо времето за транспортиране на пробата е от голямо значение?

Броят на изолираните стволови клетки зависи от много и различни фактори – например кръвоснабдеността на плацентата, гестационната седмица, в която се извършва раждането, апаратурата, която се използва за обработка, опитът и техниката на екипа, който извършва процедурата. Един от най-важните фактори обаче е времето, което е изминало от раждането/пробовземането до момента на съхранение на клетките в нужните и специални за тях условия. Колкото повече време се губи и колкото по-късно се стигне до финалния етап – съхранението на стволови клетки в специални за тях условия, толкова по-малък процент клетки ще бъдат банкирани. Забавянето само със 72 часа води до умирането на до  50% от извлечените клетки. Тъканна банка „Селена Целс“ гарантира извършване на цялостната процедура до 6 часа, което ни дава възможност да съхраним до 99% живи стволови клетки.

Ние вече съхранихме! Как обаче можем да получим достъп до своята проба?

Съхранението на стволови клетки в частна тъканна банка гарантира възможност за достъп и използване само за семейството. Като собственици на пробата вие имате право да получавате информация за нейното състояние, процента на виталност на клетките, както и да изисквате съхранената проба при нужда от използване.

Важно е да споменем, че ако изберете да съхраните в България, достъпът до вашата проба и получаването на информация за нея е значително улеснен. Освен че по този начин се елиминират много рискове и ненужни процедури, водещи до загиването на голям брой извлечени клетки, съхранението тук означава и по-лесен достъп за проверка на виталност (която родителите имат право да изискват, когато пожелаят) или при случай на трансплантация. Пробата ще бъде достъпна без никакво забавяне във времето, което е от изключително значение за нейната жизненост.

Има твърдения, че кръвта, от която се извличат стволовите клетки, е жизнено необходима и лишавайки детето си от нея, го поставяме под огромен риск. Има ли основания да се вярва на тези твърдения?

При всяко раждане клампирането и прерязването на пъпната връв се извършва след определен период от време, нужен осъществяване на притока на максималното възможно количество кръв и полезни вещества от пъпната връв към детето. Кръвта, съдържаща клетките за замразяване, се намира във вече прерязаната пъпна връв и в случай че не бъде използвана, се оставя да изтече.

Защо да изберем „Селена целс“

Тъканна банка „Селена целс“ е създадена в Пловдив и се намира на територията на най-голямата специализирана АГ болница в Южна България – „Селена“. „Селена целс“ не е представителство на чуждестранна фирма – ние извършваме цялостната процедура по съхранение на стволови клетки от първата до последната стъпка. Нашият екип се състои от различни специалисти, които се грижат за:

  • информирането и осигуряването на спокойствие, грижа и най-добрите условия в интерес на пациентите;
  • извършването на процедурата по пробовземане, обработка и съхранение по възможно най-добрия и успешен начин;
  • провеждане на срещи и изследвания, предоставяне на професионален съвет, консултация и грижа.

В основата на нашата мотивация и мисия е да предоставим най-добрите условия на съхранение тук, в България, по-близо до Вас и по по-достъпен начин  да запознаем Вас – нашите пациенти, със значението и смисъла на банкирането на стволови клетки.
Разположението на нашата база не е никак случайно. Градът под тепетата се намира в центъра на страната и предлага лесен достъп до всяка точка на България без губене на излишно време – от големи градове и предпочитани медицински заведения до малки населени места и медицински центрове.

За обработката на Вашите стволови клетки ние използваме най-иновативните и качествени системи на пазара – швейцарската SEPAX 2 и американската AXP II. Ние работим непрестанно и се грижим за най-важното – Вашето бъдеще, и гарантираме извършване на цялостната процедура до 6 часа, което ни дава възможност да съхраним до 99% живи стволови клетки.

Струва ли си да инвестираме в запазването на стволови клетки от пъпна връв, след като при необходимост такива могат да бъдат извлечени от костен мозък и периферната кръв?

Друг източник на стволови клетки е костният мозък и периферната кръв. За съжаление  заболяванията, при които се налага да използваме стволовоклетъчна терапия, увреждат костномозъчните клетки, което пък елиминира изцяло възможността за тяхното използване.

Каква е вероятността да се намери подходящ донор и колко време би отнело това?

При стволовоклетъчна трансплантация се изисква най-високата степен на съвместимост между донора и реципиента. Това прави търсенето на подходящ донор много трудно и  няма гаранция, че ще завърши успешно. Друг недостатък е, че дори и при пълно съвпадение на антигените за тъканна съвместимост, винаги има риск от отхвърляне на присадения материал или реакция на присадката към хазяина.

Какво се случва, ако бременността е с повече от един ембрион?

При многоплодна бременност се препоръчва съхранение на всяко от родените деца. Ако семейството може да избере кое от децата да има и кое да няма съхранени клетки, тъканната банка, разбира се, ще се съобрази с това желание. Трябва да се има предвид обаче, че пробата между близнаци например е съвместима на 100% само ако те са еднояйчни. В останалите случаи процентът е по-нисък. Още повече – има и терапии, които използват единствено собствени стволови клетки. Предлагат се подходящи отстъпки за съхранение на стволови клетки при многоплодна бременност.