Полезна информация

Бременност и интуиция. Историята на Любомира

Бременните жени трябва да се слушат… понякога. Специалният период често засилва женската интуиция и създава непоколебими за бъдещата майка вярвания, звучащи вероятно ирационално за околните.

Вдъхновението на раждането на нов живот

Раждането е вълшебен момент. Моментът на първата среща мама-бебе. Моментът на най-трайното влюбване, което ни се случва в живота. И единственият момент, когато можем да съхраним стволови клетки от пъпна връв на нашето бебе.

Възможности за съхранение в България. Кога да вземем решението?

Раждането е неповторим момент, единственият, който дава възможността за съхраняване на стволови клетки от пъпна връв. За да запазите безценните клетки от пъпна връв обаче е необходимо да имате избрана тъканна банка, където биологичният материал ще бъде замразен за евентуална бъдеща употреба.

Стволовите клетки от пъпна връв и какво се случва в родилната зала

Пробовземането на билогичен материал по време на раждането е безболезнена и безопасна процедура за всички участници в нея. Тя не лишава бебето от нищо необходимо. За извличане на биологичния материал се използват плацентата и пъпната връв, които се считат за биологичен отпадък. Пробовземането може да се извърши и при отложено клампиране.

Тъканната съвместимост

Има два основни вида терапии със стволови клетки – автоложна и алогенна терапия. Разликата между тях е произходът на стволовите клетки – собствени или донорски. Независимо кой от двата източника на стволови клетки се използва, съществено значение има съвместимостта или това доколко кръвта за трансплантация е сходна с тази на пациента.