Д-р Янко Янков пред puls.bg: Раждането ни дава уникална възможност за съхранение на стволови клетки

Д-р Янко Янков завършва медицина през 1998 г. в Медицински университет – Пловдив. Десет години по-късно придобива специалност „Трансфузионна хематология“. Има 20-годишен опит като трансфузионен хематолог. Ръководител е на тъканна банка за съхранение на стволови клетки „Селена Целс“ от самото ѝ създаване. Д-р Янков е лектор на изданията на Форум бременност и детско здраве във Варна (на 29 септември) и в Пловдив (на 6 октомври). Повече може да научите на puls.bg

Д-р Янков, през последното десетилетие често говорим за стволовите клетки. Защо?

Вярно е – темата е актуална и с тенденция за увеличаване на интереса в бъдеще. Това е така, защото терапията със стволови клетки е голямата надежда на съвременната медицина. Потенциалът на клетките е огромен – усилията, които се влагат в насока неговото използване, също. Вече е доказано, че със стволови клетки се лекуват над 80 заболявания. В този списък се включват всички онкохематологични заболявания като левкемия, апластична анемия, таласемия, прилагат се и при лечение на солидни тумори и лечение на автоимунни заболявания и други. На този етап се провеждат над 800 клинични проучвания за лечение на много заболявания – тук включваме и тези за по-разпространени диагнози – диабет тип I, детска церебрална парализа и аутизъм например.

Нека припомним. Каква всъщност клетка е стволовата клетка? Трите отличителни черти, с които да я запомним?

Стволовите клетки дават началото на всички други видове клетки в нашия организъм. Техните свойства са уникални. Три от най-важните неща, които трябва да запомните, са: Стволовите клетки могат да се размножават, самовъзстановяват или диференцират в други видове клетки.  Когато една стволова клетка се дели, тя може да или да остане такава, или да диференцира в  кръвна, мускулна, нервна или друг вид клетка в зависимост от биологичните сигнали на обкръжаващата я среда. Стволовите клетки, които се съдържат в пъпната връв, са най-млади, недиференцирани и с най-голям лечебен потенциал.

С какви източници на стволови клетки разполагаме?

Стволови клетки могат да бъдат намерени в нашия организъм и през целия ни живот. Основния резерв от истински стволови клетки се намира в костния мозък, частично диференцирани има в различните тъкани. Костният мозък формира един резерв от клетки, който е наличен през целия ни живот, но за съжаление, при повечето тежки заболявания стволовите клетки са увредени и не можем да ги използваме за трансплантация. Тогава търсим чужд донор, което е много трудно и в някои ситуации дори невъзможно. 

Защо тогава съхраняваме клетки предварително?

Кръвта и тъканта от пъпна връв са богати на стволови клетки. Моментът на раждане ни дава уникална възможност – както вече споменах, стволовите клетки от пъпна връв са най-млади и с най-голям лечебен потенциал. Процедурата се съчетава с раждането и е напълно безопасна и за майката, и за бебето.
Ако се вземе решение да НЕ се съхрани по време на раждането, пъпната връв, заедно със стволовите клетки, които се намират в нея, и целия им потенциал, биват унищожени като биологичен отпадък. Освен това изборът за съхранение е полезен не само за бебето, но и за цялото семейство – пробата е 100% съвместима с детето и от 25% до 100% с други роднини.

Как да инвестираме здраве, правилно съхранявайки стволови клетки на детето си при раждането?

Успешното съхранение включва 3 важни фактора – екипа и опита му, качеството на апаратурата, времето. Първите два са ясни – доверявайте се на професионалисти с опит в сферата, добро отношение и прозрачни условия, а апаратурата е изключително важна за правилната обработка на клетките и успешното им съхранение. В нашата тъканна банка работим с швейцарската SEPAX 2 и американската AXP II. Към момента това е най-иновативното, модерното и доброто на пазара. Относно третия фактор – времето. Колкото повече време се губи до достигането на финалния етап – съхранението на клетките при определени условия, толкова повече клетки загиват. Ако се забавим само със 72 часа, 50% от стволовите клетки, които са извлечени, вече нямат да бъдат годни за употреба. Ние гарантираме извършване на цялостната процедура до 6 часа, което ни дава възможност да съхраним до 99% стволови клетки.