Шанс за живот, надежда за бъдеще

Въпреки че е все по-популярно сред българските семейства, съхранението на стволови клетки остава обвързано с неизвестност, несигурност и неяснота по много въпроси. С този текст ще се опитаме да дадем отговор на някои от най-важните и най-задаваните ни въпроси от вас – бъдещите родители. Ако пропускаме нещо или искате да научите повече за съхранението – защо е толкова важно и за какво трябва да внимавате, свържете се с нас на 0885700003 или 0886953091 по удобно за вас време. Нашият екип с радост ще отговори на всичките ви въпроси, ще ви предостави експертен съвет, подкрепа и обективно мнение.

Как съхранените клетки ще предпазят цялото ми семейство?

Стволовите клетки, извлечени от пъпна връв, се съхраняват за фамилна употреба. Съвместимостта между членовете на семейството е изключително висока – от 25% до 100%. При нужда биологичният материал може да се използва за трансплантации не само за детето, от което е извлечен /където съвместимостта е стопроцентова/, но и за останалата част от семейството.

Защо да съхраня предварително?

При едно сериозно заболяване, особено такова, нуждаещо се от лечение с трансплантация на стволови клетки, резервът от клетки, с който разполагаме, става неизползваем – той е изчерпаем и недостатъчен, увреден и недостатъчно добър източник, за да се справи със заболяването. В такива случаи се налага да търсим стволови клетки от външен източник – чужд донор. За целта се изисква пълно съвпадение на антигените за тъканна съвместимост, което е изключително трудно, а понякога дори и невъзможно.

Пъпната връв е ценна за живота не само по време на бременността и раждането – стволовите клетки, които се съдържат там, са много на брой, млади и с най-голям лечебен потенциал. Те могат да бъдат извлечени само по време на раждането. Затова и казваме, че то е уникална възможност да се възползваме от тях – ако не ги съхраним или дарим, те ще бъдат изхвърлени като биологичен отпадък.

Защо да съхраня в България?

В тъканна банка „Селена целс“ обработваме и замразяваме взетата проба задължително до шестия час – по този начин гарантираме съхранението на до 99% живи стволови клетки. Целият процес на съхранение – пробовземане, обработка и запазване, се извършва от нашия екип в рамките на България. Защо това е толкова важно?

Този фактор е един от най-важните, формиращи разликата между това да банкираш стволови клетки в България или в чужбина, наклонявайки везните в значителна полза на българските компании. Стволовите клетки трябва да бъдат съхранявани в определени условия, за да запазят лечебните си свойства. Колкото повече време прекарват извън такива условия, толкова повече от тях стават негодни за бъдеща употреба. Съхранението в чужбина е съпътствано от излишни процедури и логистични рискове, които водят до удължаване на цялостния процес и загуба на живи стволови клетки. Един от най-критичните моменти е именно логистиката около биологичния материал – със значително по-дълъг транспорт и възлагане на задачите на трети лица – транспортни и куриерски фирми, се увеличават рисковете и се намалява качеството и броя на съхранените клетки. Забавянето само със 72 часа води до умирането на 50% от извлечените клетки. Стратегическата локация също е от значение – нашата лаборатория се намира в центъра на страната, а транспортът до нея се извършва единствено от обучените ни служители.

За какъв период съхранявате стволови клетки?

Съобразно законовите уредби, приетите европейски директиви и нормативни документи в България, минималният период на съхранение е 20 години. След навършване на пълнолетие на детето, от чиято пъпна връв са извлечени клетките, то става законен собственик на пробата и трябва само да реши дали да продължи периода на съхранение. При желание се извършват тестове за виталност и срокът на съхранение се удължава до 30 години.

Какви гаранции давате, че ако нещо се случи с тъканната банка, стволовите клетки на бебето ми ще останат невредими и ще продължат да се съхраняват за периода на договора?

Всичко, свързано с дейността на тъканна банка „Селена целс“, всяка взета „единица“ умбиликална кръв се контролират от Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Българското законодателство ни задължава в случай на „форсмажорни“ обстоятелства да предвидим застраховка за нашите пациенти – да имаме договорни взаимоотношения с друга българска тъканна банка, която да приеме и гарантира качественото и безопасното съхранение на пробите.