„Защо съхранението на стволови клетки става все по-популярно?“

Елена Танева разяснява какво представляват стволовите клетки и важността на тяхното съхранение при раждане. Материалът е публикуван като интервю, част от Списание „Аптеки 36.6“.

Защо съхранението на стволовите клетки става все по-популярно в България?

Майчината грижа започва далеч преди раждането и появата на новия член в семейството. Наред с подготовката на детската стая, дрешки за бебето, името и всички останали прекрасни моменти, голяма част от бъдещите родители взимат и едно много важно решение – съхранение на стволови клетки при раждането на детето. Все повече родители биват добре информирани и разбират смисъла на тази инвестиция. Съответно стволовоклетъчното банкиране става все по-популярно сред българските семейства.

Стволовите клетки се наричат „клетките на бъдещето“. Защо препоръчвате съхранението им? Разкажете ни повече за това какво представляват те.

Стволовите клетки, които се извличат от остатъчната плацентарна кръв, са „уникални“ и ценни. В кръвта на пъпната връв преобладават основно хемопоетични стволови клетки (ХСК). Те са сходни със стволовите клетки на костния мозък, но и се отличават с някои предимства.

Хемопоетичните стволови клетки притежават уникалната способност да се диференцират в различни специализирани клетки на кръвта и имунната система, което ги прави подходящи за използването им при стволовоклетъчни трансплантации. От 90-те години на миналия век до днес са извършени над 28 000 трансплантации с хемопоетични клетки от кръв на пъпна връв. Стволовоклетъчните трансплантации са утвърдени като терапия при близо 100 тежки заболявания, включително и такива, касаещи злокачествени заболявания на кръвотворната система – например някои видове анемии, левкемии и лимфоми. Освен утвърдените терапии в медицината, със стволови клетки се извършват и над 800 клинични проучвания – за заболявания, сред които диабет тип I, аутизъм и хипоксемично-исхемична енцефалопатия при новородени. Очакваме в бъдеще голяма част от тези заболявания да бъдат лечими със стволови клетки. Ето защо мога да кажа, че стволовите клетки са „клетки на бъдещето“. Важно е да се знае, че те са 100% съвместими със самото дете и между 25 и 100% съвместими с други членове на семейството.

Споменахте, че хемопоетичните стволови клетки имат някои предимства. Какви са те?

Хемопоетичните стволови клеткиимат по-висок пролиферативен потенциал – т.е. от една стволова клетка се получават по-голям брой „дъщерни“ клетки. Също така хемопоетичните стволови клетки са незрели, млади клетки, които все още не са се диференцирали. Те се отличават и с по-ниска имуногенност – по-рядко се отхвърлят при трансплантация.

Крие ли опасности извличането на стволови клетки при раждането?

Не. Вземането на остатъчна плацентарна кръв чрез вени на пъпната връв е безболезнена процедура, без риск за майката и бебето.

Защо решихте да станете част от екипа на тъканна банка „Селена целс“?

Да бъда част от този екип е гордост за мен. „Селена целс“ е тъканна банка, а не представителство. Ние разполагаме със собствена лаборатория, позиционирана в град Пловдив, но оперираме на територията на цялата страна, тъй като стратегическото ни местоположение позволява да извършваме нужната бърза обработка на биологичния материал до 6 часа след раждането. Ако стволовите клетки не бъдат поставени на ултраниски температури (-196 градуса), след шестия час започват лавинообразно да умират. Давам и пример – ако се забави обработка със 72 часа, около 50% от извлечените стволови клетки са мъртви. Професионализъм, отговорност, качество, доверие са едни от основните ни приоритети на работа. Успоредно с това раждането е един прекрасен момент, на който ние ставаме съпричастни. Това е появата на един нов живот, нов член в семействата, ражда се нова личност.