Полезна информация

„Селена целс“ през месец декември

Как стволовите клетки дават надежда за по-спокойно бъдеще? Какви са техните характеристики и кое ги прави уникални? Защо единственият шанс…

Шанс за живот, надежда за бъдеще

Въпреки че е все по-популярно сред българските семейства, съхранението на стволови клетки остава обвързано с неизвестност, несигурност и неяснота по…